PL DE EN

Płyta pilśniowa do izolacji podłóg Steico FLOOR

  • świetna izolacja akustyczna od dzwięków uderzeniowych i powietrznych
  • mechaniczne mocowanie podłóg do listew
  • doskonałe właściwości izolacyjne
  • materiał otwarty dyfuzyjnie
  • reguluje klimat w pomieszczeniu poprzez duże zdolności sorpcyjne
  • materiał ekologiczny, przyjazny dla środowiska
  • nadaje się do powtórnego przetworzenia
  • materiał izolacyjny z włókna drzewnego dopuszczony do użytku przez nadzór budowlany
Oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T3 – CS(10 \ Y)40 – TR2,5 – AF 100
Krawędzie pióro i wpust
Klasyfikacja ogniowa PN EN 13501-1 E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [ W / ( m * K )] 0,039
Deklarowany opór cieplny RD [( m2 * K ) / W] 1,0 /1,5
Obliczeniowy wspłczynnik przewodzenia ciepła λ [W / ( m * K )] 0,041 (gemäß Zulassung Z–23.15-1452)
Gęstość [kg / m3] ok. 160
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 5
Wartość sd [m] 0,2 / 0,3
Właściwa pojemność cieplna c [J / (kg * K)] 2.100
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym σ10 [N / mm2] 0,04
Wytrzymałość na ściskanie[kPa] 40
Oporność przepływu powietrza[( kPa*s ) / m2] ≥ 100
Surowce Włónko drzewne, klejenie warstowe
Kod odpadu (EAK)

 

 

PŁYTA PILŚNIOWA                  PŁYTY PILŚNIOWE