PL DE EN

Płyty izolacyjne Steico PROTECT

Steico PROTECT to ekologiczna płyta pilśniowa porowata do ociepleń dla budownictwa.
Płyta pilśniowa produkowana wg PN EN 13171 z bieżącą wewnętrzną i zewnętrzną kontrolą jakości produktu.

Zalety:

  • otwarty dyfuzyjnie komponent systemu
  • doskonałe właściwości izolacyjne
  • duża stabilność
  • prosta i szybka obróbka
  • produkt od wielu lat znany na rynku
produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt WF EN 13171 - T4 TR30 - CS(10\Y)100-WS1,0-MU5
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła[W/(m*K)] 0,046 - 0,048
gęstość [kg/m³] ok. 250
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej 5
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2100
gwarantowana wytrzymałość na ściskanie [kPa] 100 - 180
tolerancja długości / szerokości 1,5 %-2%
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [N/mm²] 0,15
tolerancja grubości -1mm/+ 1mm
kod odpadu (EAK) 030105/170201