PL DE EN

KNEHO-LACKE

Product name Description
Poliurethane varnishes KNEHO-DD-/PUR-Lacke
Wood floor varnishes KNEHO-Parkettlacke
Brightening varnishes KNEHO-Aufhellacke
 • For surfaces with highest requirements (kitchens, bathrooms, interior fitting)
 • Several degrees of gloss
 • Colourless and colouring
 • No formaldehyde content
 • They conform to the DIN EN71 Part 3 and DIN 68861 Part 1B standards and on request in slow-burning version acc. to DIN 4102 B1 standard
Water varnishes KNEHO-Hydrolacke
 • Environmentally friendly
 • Non-combustible, on water basis
 • Several degrees of gloss
 • No formaldehyde content
 • They conform to the DIN EN71 Part 3 and DIN 68861 Part 1C/1B standards
UV-cured varnishes KNEHO-UV-Lacke
 • No solvent content
 • Also in water version
UV-cured water varnishes KNEHO-HYDRO-UV-Lacke
 • Several degrees of gloss
 • Colourless and colouring
 • Applied with rolls, spraying or in negative pressure (Vacumat)
 • Resistant to PVC impact
 • No formaldehyde content
 • They conform to the DIN EN71 Part 3 and DIN 68861 Part 1B standards
Nitrocellulose varnishes KNEHO-EK-CN-Lacke
 • Brilliant surface
 • Several degrees of gloss
 • Colourless and colouring
 • Short curing time
 • No formaldehyde content
 • They conform to the DIN EN71 Part 3 and DIN 68861 Part 1C standards
Varnishes with wax effect
Varnishes with oil effect KNEHO-Wachseffektlacke KNEHO-Öleffektlacke
 • Elegant, velvet wax surface
 • Colourless and colouring
 • Short curing time
 • No formaldehyde content
 • They conform to the DIN EN71 Part 3 standards
Beizen dyes
 • Farbbeizen water stains, Hydrocolorbeizen
 • Lackbeizen solvent stains
 • Positivbeizen solvent stains
 • Wachsbeizen wax stains
Natural products KNEHO-NATUR-Produkte
Oils and waxes KNEHO-Öle, KNEHO-Hartwachse
Water primers KNEHO-Hydrohartgründe
 • Natural products of biological origin, e.g. shellac
 • Environmentally friendly
 • Surfaces
 • Natural in touch
 • Non-solvent or with poor solvent content
 • No formaldehyde content
Special products Sonstige KNEHO-Produkte
 • Immersion varnishes
 • Screen printing varnishes
 • Paints and varnishes to be used on glass
 • Varnishes to be used on drums
 • Polyester systems
 • Chemical cured varnishes
Nazwa wyrobu Opis
Lakiery poliuretanowe KNEHO-DD-/PUR-Lacke
Lakiery do parkietów KNEHO-Parkettlacke
Lakiery rozjaśniające KNEHO-Aufhellacke
 • Do powierzchni o najwyższych wymaganiach (kuchnie, łazienki, zabudowa wewnętrzna)
 • Różne stopnie połysku
 • Bezbarwne i barwiące
 • Nie zawierają formaldehydu
 • Odpowiadają wymaganiom norm DIN EN71 część 3, DIN 68861 część 1B oraz na życzenie w wykonaniu trudnopalnym wg normy DIN 4102 B1
Lakiery wodne KNEHO-Hydrolacke
 • Przyjazne dla środowiska
 • Niepalne, na bazie wodnej
 • Różne stopnie połysku
 • Nie zawierają formaldehydu
 • Odpowiadają wymaganiom norm DIN EN71 część 3, DIN 68861 część 1C/1B
Lakiery utwardzane promieniami UV KNEHO-UV-Lacke
 • Nie zawierają rozpuszczalników
 • Także w wersji wodnej
Lakiery wodne utwardzane promieniami UV KNEHO-HYDRO-UV-Lacke
 • Różne stopnie połysku
 • Bezbarwne i barwiące
 • Nakładane walcami, natryskiem lub w podciśnieniu (Vacumat)
 • Odporne na działanie PCV
 • Nie zawierają formaldehydu
 • Odpowiadają wymaganiom norm DIN EN71 część 3, DIN 68861 część 1B
Lakiery nitrocelulozowe KNEHO-EK-CN-Lacke
 • Brylantowa powierzchnia
 • Różne stopnie połysku
 • Bezbarwne i barwiące
 • Krótki czas schnięcia
 • Nie zawierają formaldehydu
 • Odpowiadają wymaganiom norm DIN EN71 część 3, DIN 68861 część 1C
Lakiery z efektem woskowym
Lakiery z efektem olejowym KNEHO-Wachseffektlacke KNEHO-Öleffektlacke
 • Elegancka, aksamitnie woskowa powierzchnia
 • Bezbarwne i barwiące
 • Krótki czas schnięcia
 • Nie zawierają formaldehydu
 • Odpowiadają wymaganiom norm DIN EN71 część 3
Barwniki Beizen
 • Bejce wodne Farbbeizen, Hydrocolorbeizen
 • Bejce rozpuszczalnikowe Lackbeizen
 • Bejce pozytywne Positivbeizen
 • Bejce woskowe Wachsbeizen
Produkty naturalne KNEHO-NATUR-Produkte
Oleje i woski KNEHO-Öle, KNEHO-Hartwachse
Podkłady wodne KNEHO-Hydrohartgründe
 • Produkty naturalne pochodzenia biologicznego np. szelak
 • Przyjazne dla środowiska
 • Powierzchnie
 • Naturalne w dotyku
 • Bezrozpuszczalnikowe lub ubogie w rozpuszczalniki
 • Nie zawierają formaldehydu
Produkty specjalne Sonstige KNEHO-Produkte
 • Lakiery do zanurzania
 • Lakiery do sitodruku
 • Farby i lakiery na szkło
 • Lakiery do nakładania w bębnach
 • Systemy poliestrowe
 • Lakiery chemoutwardzalne