PL DE EN

Projekty UE: Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie Chojnickim.

Wpis dodany: 07 sierpień 2018

Firma Drew-Trans II Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostajacych bez pracy w powiecie Chojnickim (III)"

w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy"

Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostajacych bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe"

Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Eurpejskiego Funduszu Społecznego"

Celem projektu jest zwiększenie możliwosci zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostajacych bez pracy w powiecie chojnickim.

Okres realizacji: 01.01.2017 - 31.12.2018

www.power.gov.pl