fbpx

Przedstawiciel handlowy na rynku budowlanym

Drew-Trans II zatrudni przedstawiciela handlowego na rynku budowlanym w województwie warmińsko-mazurskim.

Zadania na stanowisku:

 • Realizacja celów sprzedażowych poprzez profesjonalne doradztwo dla klientów z branży.
 • Opieka nad dotychczasowymi Klientami oraz aktywne zdobywanie nowych klientów w wyznaczonym regionie.
 • Przygotowywanie ofert handlowych i prowadzenie negocjacji na różnych szczeblach.
 • Dbałość o wysoką jakoś obsługi Klienta oraz dobry wizerunek firmy zgodnie ze standardami firmy.
 • Prowadzenie prezentacji produktowych, szkoleń oraz doradztwo techniczne dla Klientów.

Wymagania:

 • Doświadczenie w sprzedaży w branży budowlanej będzie dodatkowym atutem
 • Wykształcenie min. średnie.
 • Zapał do pracy, wytrwałość, dyspozycyjność i samodzielność.
 • Zdolności do nawiązywania trwałych i owocnych relacji biznesowych
 • Prawa jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Umowa o pracę.
 • Przejrzyste zasady wynagradzania, premiujące osiągane wyniki.
 • Wsparcie merytoryczne.
 • Profesjonalne szkolenia sprzedażowe i techniczne.
 • Samochód służbowy i sprzęt do pracy w terenie (komputer, telefon).

Prosimy o przesłanie CV na adres kontakt@drewtrans.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami.

Dla celów rekrutacji od osób ubiegających się o zatrudnienie wymagamy wyłącznie danych osobowych, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, to jest:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Administrator Danych Osobowych zastrzega, iż w przypadku przesłania przez kandydata do pracy danych osobowych innych niż wskazane powyżej, dane te zostaną trwale usunięte bez dalszego ich przetwarzania, co skutkować będzie nie przyjęciem kandydatury do rozpatrzenia.

Prosimy do zgłoszeń nie załączać i nie nadsyłać:

 • fotografii,
 • linków do portali społecznościowych, gdzie znajdują się Pani/Pana dane osobowe,
 • informacji o zainteresowaniach,
 • stanie cywilnym,
 • informacji o zdrowiu,
 • i innych, niż te, które wynikają z art. 221 § 1 kodeksu pracy

Prosimy o zamieszczenie w CV następujących klauzul, niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych, dobrowolnie przekazanych przeze mnie Drew- Trans II Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy sp. z o.o. do celów rekrutacji oraz wyrażam zgodę na przechowywanie tych danych przez okres jednego roku.
Niniejsza zgoda może być przez kandydata do pracy w każdym czasie wycofana z zastosowaniem ścieżki komunikacji analogicznie do sposobu dostarczenia danych osobowych”.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych w s prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych.
Drew- Trans II Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy sp. z o.o. staje się administratorem danych osobowych kandydatów do pracy z chwilą pozyskania tych danych.
Cel przetwarzania
Rekrutacja i zatrudnienie na umowę o pracę.
Podstawa prawna
Artykuł 6 ustęp 1 litera f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).
Czas przechowywania
Jeden rok czasu od dnia pozyskania danych. Przez ten okres czasu Drew- Trans II Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy sp. z o.o. zastrzega możliwość ponownego kontaktu z kandydatami, z uwagi na planowany w tym okresie wzrost zatrudnienia. Po upływie jednego roku dane osobowe zostaną trwale usunięte.
Prawa osoby, której dane są przetwarzane
W stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych Kandydatowi do pracy przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • prostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.